uvádí...
14. Kongres Pharma Profit, 21. 4. 2022, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České lékárnické komory

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České lékárnické komory