uvádí...
13. kongres Pharma Profit, 12. 10. 2021, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení, úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory

12. 10. 2021
8:30 – 9:00

Zahájení, úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory