uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České lékárnické komory

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České lékárnické komory