uvádí...
16. kongres Pharma Profit, 28. 3. 2023, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České lékárnické komory

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České lékárnické komory