uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

Lékárna Zdraví

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

Lékárna Zdraví

Martin Kopecký ukončil magisterské studium na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v roce 2000. Poté působil na Katedře Biologických a lékařských věd FaF UK a Fyziologickém ústavu AV ČR v rámci postgraduálního studia v oboru Farmakologie, které zakončil obhajobou vědecké práce v roce 2006. Od roku 2005 pracuje v Lékárně Zdraví v Zábřehu na Moravě, jejímž je spolumajitelem.

Od roku 2012 je členem Představenstva České lékárnické komory. V rámci této funkce se věnuje především tématům spojeným s provozem lékáren a problematice spojené s eReceptem, se zaváděním protipadělkové směrnice do praxe. Je delegátem ČLnK v PGEU v Bruselu.