uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

Lékárna Zdraví

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

Lékárna Zdraví

Martin Kopecký ukončil magisterské studium na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v roce 2000. Poté působil na Katedře Biologických a lékařských věd FaF UK a Fyziologickém ústavu AV ČR v rámci postgraduálního studia v oboru Farmakologie, které zakončil obhajobou vědecké práce v roce 2006. Od roku 2005 pracuje v Lékárně Zdraví v Zábřehu na Moravě, jejímž je spolumajitelem.

Od roku 2012 je členem Představenstva České lékárnické komory. V rámci této funkce se věnuje především tématům spojeným s provozem lékáren a problematice spojené s eReceptem, se zaváděním protipadělkové směrnice do praxe. Je delegátem ČLnK v PGEU v Bruselu.