uvádí...
8. 10. 2019 | Clarion Congress Hotel Olomouc

Program

Kongresový den
28. 03. 2019

Jak vést lidi a dosáhnout úspěchu v podnikání

 • Inspirace je víc než motivace
 • Rozum vs. Emoce
 • Úloha etiky na cestě k dosažení cílů
 • Čím se může byznys inspirovat ve vrcholovém sportu?
Marian Jelínek
10:15 - 10:45

Přestávka na kávu

Panelová diskuse: FMD ALERT?! První zkušenosti s fungováním systému ověřování pravosti léčiv.

 • Objevují se nějaké první problémy či jde vše hladce?
 • Vše o technickém vybavení, sběru dat a komunikaci s úložištěm.
 • Role distributora
Moderuje: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, tajemník AVEL ČR, AVEL SK
Účastníci:
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP, předseda představenstva
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv; Ing. Jarmila Jiraská, projektová
manažerka, Phoenix; Mgr. Martin Petřík, vedoucí lékárny, Lancier Brno; Mgr. Jan Šípek, ředitel IT, Apatyka servis; Pavlína Štisová, MBA, projektová manažerka NOOL;
Mgr. Martin Petřík
PharmDr. Zdeňka Vondráčková
Pavlína Štisová, MBA
Ing. Jarmila Jiraská
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Mgr. Jan Šípek
PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Bylo jim padesát. Dříve byli takřka nad hrobem. Dnes rozhodně nejsou. Jak jsme na ně v lékárnách připraveni?

 • Jak využít dosud spící potenciál na českém trhu. Zákazníci ve věku 50 až 65 let jsou nejpřehlíženějším segmentem. Přitom představují nejperspektivnější cílovou skupinu. Mají nejvíc peněz, přání užívat si života. Nejsou hloupí. Jak na ně?
  Míla Knepr, marketingový a reklamní odborník
Míla Knepr
12:45 - 14:00

Oběd

Jak probíhají kontroly SÚKL v lékárnách

 • Na co se pracovníci lékové agentury při kontrolách v lékárnách zaměřují?
 • Kde mohou lékárníci získat o kontrolách podrobnější informace?
 • Jaké připravuje SÚKL pro lékárníky semináře, a co se na nich o kontrolách mohou dovědět?
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL 
Mgr. Irena Storová, MHA

Úspěšný prodejce 3. milénia

 • Jak úspěšně prodávat firmám v dnešních podmínkách?
 • Úspěšné jednání s rezistentními zákazníky?
  Mgr. Martin Leščinský, senior konzultant, Mercuri International Česká republika
Mgr. Martin Leščinský

Akceptace platebních karet v prostředí lékáren.

 • Jednoduché řešení pro akceptaci platebních karet a výhody akceptace platebních karet v prostředí lékáren.
 • Přínos a úspory pro provozovatele lékáren.
 • Změna chování zákazníků a preference bezhotovostních plateb
 • Budoucnost placení - E-commerce a samoobslužné zařízení
 • Nové platební metody a trendy
  Miloslav Bouček, ředitel pro firemní zákazníky, KB SmartPay - Cataps
Miloslav Bouček
14:50 - 15:15

Přestávka na kávu

Léčivé přípravky a doplňky stravy v sortimentu lékárny.

 • Stejná účinná látka –jiný legislativní status – viděno očima lékárníka a právníka.
  PharmDr. Jana Matušková, lektorka dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách
Mgr. Libor Štajer, advokát, advokátní kancelář KMVS
Mgr. Libor Štajer
PharmDr. Jana Matušková

Pohled na nákup vybraných skupin sortimentu v retailu a v lékárnách

 • Proč nakupujeme některé kategorie zboží především v lékárně a některé více v drogerii, supermarketu či hypermarketu?
 • Jaký další sortiment by se podle spotřebitelů mohl prodávat v lékárně a které kategorie donedávna spojované s lékárnou se přesouvají do jiných nákupních kanálů?
 • Které zboží patří podle zákazníků neodmyslitelně do lékárny?
  RNDr. Barbora Večerková, business advisor health CE, Nielsen Czech Republic
RNDr. Barbora Večerková

Jak pracovat koncepčně se značkou?

 • 95 % nákupních rozhodnutí je podvědomých. Zkoumejte podvědomé motivace vašich zákazníků.
 • Jak si stojí vaše značka na trhu?
 • Co ji táhne a co jí škodí?
 • Jak se odlišit od konkurence?
 • Jak najít nové příležitosti na trhu? 
  Mgr. Vojtěch Prokeš, sociolog, ředitel výzkumu a spoluzakladatel výzkumné společnosti Behavio Labs
Mgr. Vojtěch Prokeš

Slavnostní vyhlášení Důvěryhodných značek – lékárenské kategorie.

Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku. Proto se společnost Atoz Marketing Services rozhodla spustit program, který bude na základě rozsáhlého...
Read More
Ladislav Špaček