uvádí...
25. 3. 2020 | Aquapalace Hotel Prague

Program

Kongresový den
25. 03. 2020

E-commerce očima spotřebitelů

Jaké jsou trendy e-commerce ve vybraných kategoriích ve světě? A jak se staví k e-commerce čeští spotřebitelé? Co z kategorie „zdraví“ se přes internet nakupuje?
RNDr. Barbora Večerková

Panelová diskuse: E-health v lékárenství aneb příležitost rozvoje oboru nebo riziko?!

1/ e-preskripce:  Zvýšení bezpečnosti procesu (možnost redukce/ eliminace duplicitní preskripce a snazší generická substituce)? Zefektivnění řízení preskripce (přehled lékové historie pacientů a včasná kontrola účtů a limitů)? Zvýšení kvality (jednoduší...
Read More
PharmDr. Stanislav Havlíček
Mgr. Dagmar Dolinská
PharmDr. Jan Bureš
PharmDr. Martin Kopecký, PhD.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Fakta a mýty o zdravém životním stylu

Zdravý životní styl jako odraz naší genetiky, prvních 1000 dnů života, psychohygieny, pohybu a stravování aneb co můžeme a nemůžeme ovlivnit. Největší mýty o zdravém životním stylu a vliv médií,...
Read More
MUDr. Kateřina Cajthamlová

Veřejné lékárny: trendy, příležitosti a výzvy

Jak si stojí veřejné lékárny v České republice v kontextu světových a evropských trendů. Kam se ubírá konsolidace lékárenského trhu a rozvoj nových prodejních kanálů. Jaké jsou trendy v klíčových terapeutických skupinách a...
Read More
RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA

Legislativní novinky pro lékárníky

Shrnutí aktuálních a připravovaných legislativních změn s dopadem do odborné praxe farmaceutů, především: Lékový záznam, emergentní systém a regulace reexportu léků
Mgr. Libor Štajer

Dispenzační práce lege artis u akutního průjmu

Co ukázal předloňský mystery shopping zaměřený na kvalitu obsluhy v lékárnách. Kudy vede cesta k nápravě nelichotivých výsledků v oblasti dispenzace? Jak dostat současnou úroveň dispenzační práce na zákonem požadovanou kvalitu, tedy kvalitu...
Read More
PharmDr. Jana Matušková