uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Program

Kongresový program je vždy připravovaný s ohledem na aktuální témata, na míru a potřeby lékárenského trhu.

Nikdy nechybí motivační řečník, který přináší zajímavý vhled do nových témat, je vždy inspirativní, jedinečný a nespojený s lékárenským trhem, zato ale odborník ve svém oboru.

V programu je vždy také panelová diskuse, která je velmi oblíbenou částí kongresu a je sestavena z profesionálů a manažerů napříč farmaceutickým trhem.

Kongresový den
11. 04. 2024

Jak se vyvíjí klíčové inovace ve zdravotnictví?

 • Inovace v oblasti digitalizace zdravotní péče a její využití v lékárnách
 • Nové příležitosti lékáren – možnosti rozvíjet různé služby, zdokonalovat dovednosti farmaceutických asistentů a implementovat různé digitální služby ke zlepšení péče o zákazníky a zefektivnění provozu lékáren
 • Vytvoření synergie mezi umělou inteligencí a lidskou interakcí při poskytování zdravotní péče
Doc. Arijana Meštrović, MPharm, FFIP

Aktuální výsledky výzkumu využívání služeb v lékárnách z pohledu pacientů

 • Srovnání výsledků z omnibusového šetření 12/2022 a nově 2/2024
 • Jaké jsou priority a požadavky pacientů
Viktorie Škorvagová

Pacientské programy v Benu lékárnách aneb Budoucnost lékárenství realizovaná v současnosti

 • Budování a současný stav pacientských služeb v Benu lékárnách
 • Dosavadní výsledky poskytovaných služeb
 • Úskalí zákaznických služeb v lékárnách
 • Kam směřujeme
Valéria Červinková
10:30 - 10:50

Přestávka na kávu

Zvýší se dostupnost léčivých přípravků ve světle zásadní novely zákona o léčivech?

 • Právní výklad nových institutů a povinností
JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

Změny 2024 a lékárenský software

 • Praktická uchopitelnost zákona o léčivech přímo v lékárně
Mgr. Jan Šípek

Případová studie: úspěšné zavedení EDI komunikace ve společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod

V současnosti, když se farmaceutický průmysl nachází v dynamickém prostřední plném neustále rostoucích nároků na rychlost a kapacitu, se Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ukazuje jako příklad adaptability a inovační vůle. V úzké spolupráci se svým partnerem pro digitalizaci, GRiT s.r.o., Phoenix dokázal, že klíčem k dosáhnutí cílů je neustálé hledání efektivních řešení v rámci digitalizace procesů.

Pavel Janyška
Martin Mazur

Víte, jak zjistit, zda jsou vaši zákazníci spokojeni?

Staffino a Dr. Max představí unikátní přístup k měření zákaznické spokojenosti a její provázanost s profitabilitou denního provozu lékáren. Přijďte se podívat, jak motivovat lékárníky pomocí zpětné vazby a jak největší síť lékáren dosahuje neustálého zlepšování svých služeb díky platformě Staffino. Zjistěte, jak důležitý je vztah lékárníka a zákazníka, jak spokojenost se servisem ovlivňuje nákupní zkušenost a jak to všechno přispívá k udržení a častějším nákupům.

Martin Souček
Ján Gabauer

Jaké novinky se objevily v loňském roce na českém trhu v lékárnách Dr. Max?

 • Konkrétní příklady zavedení automatizace a digitalizace v různých typech lékáren
 • První zkušenosti, plusy a minusy z provozu
Ing. Jan Žák
13:00 - 14:00

Oběd

Panelová diskuse: distanční výdej Rx, výdejní automaty a služby aneb co aktuálně hýbe farmaceutickým trhem

Jaká rizika a přínosy představují distanční výdej Rx a výdejní automaty, o nichž se opět začalo intenzivně mluvit? A podaří se v dohledné době alespoň prosadit pracovní výkon v podobě lékového poradenství, když další služby jako například očkování v lékárnách jsou zatím neprůchodné?

Ing. Petr Kasa
PharmDr. Petr Fifka
Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A.
Ing. Jan Žák
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.
15:10-15:45

Přestávka na kávu

Komplexní léčba alergických zánětů a respiračních infekcí: farmakoterapie, imunomodulace a další účinné postupy

 • Možnosti samoléčby včetně včasných preventivních opatření
 • Dokážeme efektivně poradit i pacientům s atopickým ekzémem? Zaměříme se na tzv. korneoterapii, která zahrnuje účinné bariérové emolienty
 • Patentované probiotické kmeny s klinicky prokázaným účinkem mohou zmírnit příznaky atopické dermatitidy i alergické rinokonjunktivitidy
PharmDr. Jana Matušková