uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

viceprezident ČLnK

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

viceprezident ČLnK

Narodil jsem se 23. března 1977 v Litomyšli. Studium farmacie jsem na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové ukončil v roce 2000. V letech 2000 až 2003 jsem pokračoval v postgraduálním studiu na Katedře biologických a lékařských věd FaF UK a na Fyziologickém ústavu AV ČR. Dizertační doktorskou práci jsem obhájil v roce 2006.

V Lékárně Zdraví v Zábřehu na Moravě pracuji od roku 2004. Postupnými kroky jsem se seznámil s prací lékárníka-zaměstnance, s problematikou provozu lékárny a s tím, co je to odpovědnost majitele za lékárnu.

V letech 2008 – 2018 jsem byl členem Představenstva GML.

Od roku 2010 jsem členem Představenstva ČLnK. Od roku 2019 viceprezident ČLnK

Od roku 2015 jsem zástupcem ČLnK v PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) v Bruselu.