uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

PharmDr. Petr Fifka

PharmDr. Petr Fifka

Vystudoval farmaceutickou fakultu UK a následně zde získal titul doktor farmacie.
Po krátkém působení v lékárenské službě zahájil téměř 30 let dlouhou kariéru v mezinárodním farmaceutickém průmyslu. Pracoval na různých odborných, marketingových, obchodních a posledních 20 letech také v řídících pozicích. Své vzdělání si posléze doplnil studiem managementu na Open University. Od roku 2002 se rovněž aktivně věnuje politice, nejdříve 2 volební období jako zastupitel městské části Praha 4, následně od roku 2014 už jako zastupitel hl. města Prahy. Od roku 2021 se politice věnuje na plný úvazek, kdy byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Zde se vedle zahraničně politických aktivit vyplývajících z role místopředsedy Výboru pro evropské záležitosti, zaměřuje především na  téma zdravotnictví. Jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví  své aktivity směruje  především na farmacii a lékovou politiku. Intenzivně se také věnuje osvětové činnosti v prevenci civilizačních onemocnění.