uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

PharmDr. Lubomír Chudoba

Česká lékárnická komora

PharmDr. Lubomír Chudoba

Česká lékárnická komora

Vystudoval obor klinická farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 1990 složil atestaci lékárenství I. stupně. Začínal pracovat jako interní aspirant na odboru farmakologie a toxikologie léčiv v Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Následně působil v Lékárenské službě hlavního města Prahy jako lékárník asistent a vedoucí lékárník. V letech 1994 až 2008 byl vedoucím lékárníkem a provozovatelem lékárny v Praze. V letech 1999 až 2002 zastával funkci viceprezidenta České lékárnické komory, od listopadu 2002 do listopadu 2007 byl jejím prezidentem. Následně byl v letech 2009 až 2010 předsedou Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven. V listopadu 2011 byl opět zvolen prezidentem České lékárnické komory.

Angažoval se také jako člen Rady poskytovatelů zdravotní péče (poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR), zastupuje Českou lékárnickou komoru v Bruselu (Pharmaceutical Group of the European Union) a je členem vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Působí v pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví a v předsednictvu Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv.