uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

PharmDr. Lubomír Chudoba

Česká lékárnická komora

PharmDr. Lubomír Chudoba

Česká lékárnická komora

Vystudoval obor klinická farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 1990 složil atestaci lékárenství I. stupně. Začínal pracovat jako interní aspirant na odboru farmakologie a toxikologie léčiv v Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Následně působil v Lékárenské službě hlavního města Prahy jako lékárník asistent a vedoucí lékárník. V letech 1994 až 2008 byl vedoucím lékárníkem a provozovatelem lékárny v Praze. V letech 1999 až 2002 zastával funkci viceprezidenta České lékárnické komory, od listopadu 2002 do listopadu 2007 byl jejím prezidentem. Následně byl v letech 2009 až 2010 předsedou Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven. V listopadu 2011 byl opět zvolen prezidentem České lékárnické komory.

Angažoval se také jako člen Rady poskytovatelů zdravotní péče (poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR), zastupuje Českou lékárnickou komoru v Bruselu (Pharmaceutical Group of the European Union) a je členem vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Působí v pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví a v předsednictvu Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv.