uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Libor Štajer

advokát, advokátní kancelář KMVS

Mgr. Libor Štajer

advokát, advokátní kancelář KMVS

Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA. Začátek své právní praxe v AK Winter & spol. poté spojil právě především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 17 let, od 1. 1. 2006 je partnerem AK KMVS. Specializuje se na oblasti farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a práva pracovního. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a mimo jiné spolupracuje s řadou reklamních agentur.