uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Jakub Dvořáček zastává od roku 2011 funkci výkonného ředitele AIFP, asociace sdružující aktuálně 34 farmaceutických společností s vlastním vývojem nových léčiv. Předsedá také představenstvu Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL).

 

V letech 2009–2011 působil v divizi investic agentury CzechInvest, státní příspěvkové organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zaměřené na podporu podnikání a investic. Zodpovídal za oblast přímých zahraničních investic do České republiky a správu sítě zahraničních zastoupení agentury. Zároveň působil jako poradce ministra na Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu ČR. V předchozích letech zastával různé pozice v Charitě České republiky, kde měl na starosti řízení rozsáhlých osvětových kampaní či rozvojových a humanitárních projektů po celém světě.

 

Je absolventem Univerzity Karlovy a postgraduálně také programu MHA (Master of Healthcare Administration). V současnosti studuje program určený zkušeným profesionálům (zejména vyšším manažerům) v zájmu prohloubení znalostí v oblasti práva – Master of Laws (LL.M.).