uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA

associate director, offering management, Czech and Slovak Republics, IQVIA

RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA

associate director, offering management, Czech and Slovak Republics, IQVIA

Vystudoval Matematicko – fyzikální fakultu UK v Praze, obor Biofyzika, studium ukončil v roce 1988. Následně pracoval v Ústavu makromolekulární chemie AVČR, kde v roce 1995 dokončil interní vědeckou aspiranturu. Od roku 1996 pracuje v IQVIA Solutions a.s. na různých pozicích, od roku 2000 jako marketing manager pro Českou a Slovenskou republiku,  v současnosti jako Associate Director, Offering Management.