uvádí...
14. kongres Pharma Profit, 21. 4. 2022, Aquapalace Hotel Prague
Zahájení a úvodní slovo organizátora