uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Jak se vyvíjí klíčové inovace ve zdravotnictví?

Jak se vyvíjí klíčové inovace ve zdravotnictví?

  • Inovace v oblasti digitalizace zdravotní péče a její využití v lékárnách
  • Nové příležitosti lékáren – možnosti rozvíjet různé služby, zdokonalovat dovednosti farmaceutických asistentů a implementovat různé digitální služby ke zlepšení péče o zákazníky a zefektivnění provozu lékáren
  • Vytvoření synergie mezi umělou inteligencí a lidskou interakcí při poskytování zdravotní péče