uvádí...
14. kongres Pharma Profit, 21. 4. 2022, Aquapalace Hotel Prague

STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT!

Za zvládnutí pandemie zaslouží lékárny jedničku, protože nebylo jednoduché je udržet po celou dobu v provozu, pro všechny zabezpečit ochranné prostředky a podobně. Navíc se nebývale měnily nákupní zvyklosti zákazníků. Ačkoliv se lékárníci těší velké důvěře pacientů, stále platí, že ani premianti nesmí usnout na vavřínech, protože v odbornosti i komunikaci je stále co vylepšovat.
 
Právě těmto oblastem se budeme věnovat na dubnovém kongresu Pharma Profit, kde chceme představit například nejnovější výsledky kontrol v lékárnách i aktuálního mystery shoppingu. A zároveň chceme společně s renomovanými odborníky nabídnout i řešení, jak v době poznamenané inflací, změnami ve společnosti apod. se jak v odbornosti, tak v komunikačních dovednostech neustále zdokonalovat.
 
Nové směry pro lékárenský trh budeme společně hledat 21. dubna na 14. kongresu Pharma Profit.

Konference

Dopolední program bude řešit aktuální témata, která hýbou světem lékáren. Odpoledne se pak specializuje na konkrétní oblasti dotýkající se každodenní práce majitele či farmaceuta lékárny…

Kontakty

Během celého dne se budete moci zapojit jak do oficiálních diskusí v rámci programu, tak do neformálních debat o přestávkách. Sdílejte s majiteli a farmaceuty názory na problémy, které při své práci řeší…

Prezentace na stáncích

Již od rána budou k dispozici stánky partnerů akce, na nichž můžete představit své produkty a služby. Připravte nabídku novinek, prezentaci služby, uspořádejte na stánku soutež či anketu…

Řečníci 14. kongresu Pharma Profit

Partneři 14. kongresu Pharma Profit