uvádí...
16. kongres Pharma Profit, 28. 3. 2023, Aquapalace Hotel Prague

Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Klinický psycholog a profesor lékařské psychologie

Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Klinický psycholog a profesor lékařské psychologie

Působí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na University of New York in Prague. Věnuje se nejširším tématům klinické a lékařské psychologie. Je autorem řady publikací, které dosáhly více než tisícovky citací po celém světě. Za svoji práci dostal několik významných ocenění. Je členem redakčních rad významných zahraničních časopisů a řady odborných zahraničních společností.

Všechny části programu od: Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.