uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

PharmDr. Zdeňka Vondráčková

vedoucí úseku farmacie v Pardubické nemocnici

PharmDr. Zdeňka Vondráčková

vedoucí úseku farmacie v Pardubické nemocnici

Zdeňka Vondráčková vystudovala Farmaceutickou Fakultu UK V Hradci Králové. Po úspěšném dokončení státních rigorózních zkoušek v roce 1987 a po složení první atestace v oboru veřejného lékárenství v roce 1993 působila více než 10 let v nemocniční lékárně v Náchodě, především jako vedoucí na oddělení přípravy a analytické kontroly. Od roku 1995 se aktivně věnuje homeopatii a jejímu uplatnění za tárou, především se zaměřením řešení symptomatických obtíží u těhotných, kojících a malých dětí. Po 7letém působení jako vedoucí soukromé veřejné lékárny v Pardubicích přešla v roce 2017 na pozici vedoucí úseku farmacie v Pardubické nemocnici. Zde se věnuje např. automatizaci skladového hospodářství, využití potrubní pošty v řešení urgentů na oddělení, zavedení přípravy léčebného konopí pro pacienty a jiné. V lékárně Pardubické nemocnice dbá především na profesní růst svých kolegyň. Aktivně rozvíjí spolupráci s PharmDr. Janou Matuškovou na vzdělávání kolegyň ke komplexnímu přístupu k dispenzační práci s pacientem. Podílí se na praktické výuce posluchačů oboru farmaceutický asistent a farmaceut. Je členkou České lékárnické komory a již 17 let působí aktivně jako předsedkyně neziskového pacientského spolku pod názvem Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě.