uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

PharmDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

psycholog

PharmDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

psycholog

Český psycholog, zabývající se převážně psychologií rodiny, partnerským poradenstvím a přednáškovou činností. Dříve se věnoval i policejní psychologii a psychologii reklamy. V roce 1990 získal titul magistra v oboru hydrogeologie a inženýrské geologie, o šest let později v oboru klinické psychologie a roku 2002 doktorát ze sociální psychologie, vše na Karlově univerzitě v Praze. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii v rámci pomaturitního studia na střední policejní škole v pražských Hrdlořezech, etiku na 3. lékařské fakultě UK, posuzoval zájemce o osvojení dětí pro Městské centrum sociálních služeb Praha. Zkoumal psychologické dopady neplodnosti, věnoval se psychologickému poradenství zaměřenému zejména na rodinné vztahy. Po zrušení oddělení náhradní péče při Městském centru přešel do výzkumu reklamních materiálů pomocí oční kamery u společnosti Dimar. Následně odletěl na studijní pobyt na univerzitu Texas Austin, kde se v rámci postgraduálního studia zabýval psychologii vnímání, neuropsychologii a evoluční psychologii. Po návratu dostal lymfom, ze kterého se vyléčil a od té doby je členem dozorčí rady pacientského sdružení Lymfomhelp. Pracoval deset let jako konzultant pro veřejného ochránce práv, pět let jako poradce ministra práce a sociálních věcí a šest let vyučoval psychologii na Filozofické fakultě UK. Od roku 2004 je ženatý a má 3 děti a se svou rodinou žijí u Klánovického lesa, kde má i svou ordinaci. Mezi jeho koníčky patří programování a hudba. Hraje na klavír, varhany a trumpetu.