uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

PharmDr. Martin Šimíček

FN u sv. Anny v Brně

PharmDr. Martin Šimíček

FN u sv. Anny v Brně

Martin Šimíček vystudoval Farmaceutickou Fakultu VFU v Brně. Po úspěšném dokončení státních rigorózních zkoušek na Ústavu přírodních léčiv absolvoval v roce 2000 a 2003 první a druhý stupeň atestace v oboru lékárenství. Nastoupil do nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde pracuje stále, dnes na pozici zástupce vedoucího lékárníka. Přednáší na Farmaceutické fakultě VFU v Brně, na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a NCONZO v Brně, podílí se na praktické výuce studentů farmaceutických fakult a farmaceutů před atestací. Mimo jiné je členem výboru Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP, předsedou Spolku farmaceutů v Brně při České farmaceutické společnosti ČLS JEP a šéfredaktorem webových stránek Sekce nemocničního lékárenství ČFS.