uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Ing. Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Ing. Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici manažerky pro EDI komunikaci ve sdružení EAN Česká republika, kam nastoupila v roce 1995. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Pod jejím vedením se GS1 Czech Republic stalo významnou organizací, která se podílí na rozvoji standardizace, automatické identifikace a datové komunikace na českém trhu a je důvěryhodným partnerem pro více než 8 tisíc lokálních uživatelů Systému GS1. Pavlína Cihlářová je členkou výkonné rady GS1 in Europe a globální pracovní skupiny GS1 HIG pro zavádění standardů GS1 do zdravotnictví.

GS1 Czech Republic je přidružený člen Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL); Pavla Cihlářová působí v expertní skupině NOOL.