uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Mudr. Eva Voláková

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

Mudr. Eva Voláková

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc