uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Mgr. Martin Petřík

vedoucí lékárny Lancier Brno

Mgr. Martin Petřík

vedoucí lékárny Lancier Brno

Martin Petřík po absolvování Farmaceutické Fakulty VFU v Brně v roce 2002 nastoupil do nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Brno Bohunice. V roce 2005 získal atestaci v oboru lékárenství 1. stupně a nastoupil jako odborný zástupce do nově zřizované veřejné lékárny Lancier v Brně-Bystrci, kde pracuje dodnes. Podílí se na praktické výuce českých i zahraničních studentů farmaceutických fakult. Aktivně se účastní postgraduálního vzdělávání.