uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Martin Petřík

vedoucí lékárny Lancier Brno

Mgr. Martin Petřík

vedoucí lékárny Lancier Brno

Martin Petřík po absolvování Farmaceutické Fakulty VFU v Brně v roce 2002 nastoupil do nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Brno Bohunice. V roce 2005 získal atestaci v oboru lékárenství 1. stupně a nastoupil jako odborný zástupce do nově zřizované veřejné lékárny Lancier v Brně-Bystrci, kde pracuje dodnes. Podílí se na praktické výuce českých i zahraničních studentů farmaceutických fakult. Aktivně se účastní postgraduálního vzdělávání.