uvádí...
28. 3. 2019 | Aquapalace Hotel Prague

Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka, SÚKL

Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka, SÚKL

Mgr. Irena Storová, MHA, se narodila v Třebíči. Vystudovala gymnázium v Moravských Budějovicích           a Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce v roce 1997. V roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. Působila v nemocniční lékárně v Nemocnici na Homolce, kde pracovala jako lékárník a později jako vedoucí lékárník. Mezi lety 2010 a 2013 byla zaměstnána na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. V roce 2014 začala pracovat ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde zastávala pozici zástupce ředitele SÚKL. Své funkce ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv se ujala 1. července letošního roku. Do svého jmenování byla Mgr. Storová od 18. prosince roku 2017 pověřena řízením Ústavu.  V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA.

Mgr. Storová je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP. Během svého profesního života prošla několika řídicími funkcemi ve farmacii a zdravotnictví, ale své znalosti a zkušenosti čerpá i z praxe v lékárně, kde začínala.

Mezi hlavní priority, které si Mgr. Storová vytyčila, patří rozvoj elektronizace zdravotnictví a eReceptu, zajištění vysoké odbornosti SÚKL, podmíněné kvalifikovanými odborníky v jednotlivých sekcích, řešení otázky délky správních řízení u inovativních léčivých přípravků a problematika vyřizování žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků. Za velkou výzvu považuje Mgr. Storová zajištění nové agendy týkající se úhrad zdravotnických prostředků podle projednávané novely zákona o zdravotnických prostředcích. Pod jejím vedením se bude SÚKL aktivně podílet na přebírání registračních procedur od EMA z důvodu brexitu a kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálních vývozů léčivých přípravků do zahraničí, které ohrožují dostupnost zdravotní péče v České republice, či dodržování pravidel cenové regulace.

Všechny části programu od: Mgr. Irena Storová, MHA