uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka, SÚKL

Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka, SÚKL

Vystudovala gymnázium v Moravských Budějovicích a Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce 1997. V roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. Působila v nemocniční lékárně v Nemocnici na Homolce, kde pracovala jako lékárník a později jako vedoucí lékárník. Mezi lety 2010 a 2013 byla zaměstnána na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. V roce 2014 začala pracovat ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde zastávala pozici zástupce ředitele SÚKL. Své funkce ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv se ujala 1. července loňského roku. Do svého jmenování byla Mgr. Storová od 18. prosince roku 2017 pověřena řízením ústavu. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA. Mgr. Storová je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP.