uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Mgr. Dagmar Dolinská

Head of EUNI, Pears Health Cyber

Mgr. Dagmar Dolinská

Head of EUNI, Pears Health Cyber

V současné době jsem již šestým rokem zodpovědná za vzdělávací portál elektronické univerzity EUNI.cz, kde vedu tým skvělých kolegů. Společně připravujeme pro zdravotníky e-learningové kurzy, poslední dobou převážně videokurzy, tak aby vzdělávání bylo co nejpříjemnější. Osobně mám na starost především obsahovou stránku akreditovaných kurzů, komunikaci s odborníky a institucemi. Společně usilujeme o to, aby byl e-learningový projekt EUNI dlouhodobě vyhledávaným a inspirativním zdrojem vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví.

Jsem absolventkou brněnské zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, a poté i farmaceutické fakulty VFU v Brně. Pár let jsem pracovala v brněnské lékárně, od roku 2000 jsem trvale v Praze. Aktivně za tárou do první mateřské dovolené. Během druhé mateřské jsem začala pracovat jako odborná redaktorka časopisu Remedia, který jsem poté nějaký čas také vedla. V lékárně jsem se stále snažila vypomáhat.
Byla jsem aktivní garantkou vzdělávacích akcí za ČLnK.

V roce 2003 jsem s kolegou obnovila činnost Spolku farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, ze kterého mám velkou radost, protože se daří (nyní již s jinými kolegyněmi) připravovat hojně navštěvované vzdělávací akce v Lékařském domě.