uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Aleš Nedopil

majitel, Centrum zdraví a lékárny U bílého lva

Mgr. Aleš Nedopil

majitel, Centrum zdraví a lékárny U bílého lva

Nezávislý privátní lékárník, provozující spolu se svojí manželkou 4 lékárny U bílého lva v Říčanech, Praze 3, Průhonicích a Strančicích. Předseda a zakladatel spolku Vaši Lékárnící CZ, který se věnuje propagaci profese lékárníka a obnovení tradičních hodnot tohoto povolání.

Vystudoval farmacii Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po absolutoriu pracoval v lékárně 3 roky, až do úspěšného složení atestace ve všeobecné farmacii. Následně založil v společnost SoPHIS, kde pracoval jako výukový lektor a systémový analytik. Firmu současně  řídil a později rozvinul jako dodavatele a implementátora softwarových systémů na řízení oběhu léčiv a zdravotního materiálu nejen v lékárnách, ale i v nemocnicích v rámci integrovaného řešení digitální nemocnice. V roce 2009 svůj podíl ve firmě SoPHIS prodává a plně se věnuje rodinné lékárně. V letech 2008 až 2014 rozvíjí markentingový projekt APOtip®  jako gen. ředitel ve firmě ORTUM až do ukončení projektu ostatními společníky. Aktuálně se věnuje práci pro rodinný podnik, a jeho profesní zájem realizuje ve spolku Vaši Lékárníci CZ, jehož je zakladatelem a spoluautorem mediálně-osvětového projektu na záchranu tradiční profese lékárníka, který v roce 2017 podpořil sjezd delegátů ČLnK.