uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

advokát, advokátní kancelář KMVS

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

advokát, advokátní kancelář KMVS

Antonín Valuš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začínal ve veřejném sektoru, jako právník na Ministerstvu zdravotnictví ČR a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Advokacii se věnuje od roku 2015 a specializuje se na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a veřejných zakázek.