uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Ing. Jana Klusáčková

account director, Market Vision

Ing. Jana Klusáčková

account director, Market Vision

Vystudovala management a marketing na vysoké škole ekonomické v Praze. Ve společnosti MARKET VISION s.r.o. pracovala již během studia, které zakončila diplomovou prací na téma Mystery Shopping ve farmacii. Po ukončení studia na vysoké škole nastoupila do projektového týmu zaměřujícího se na oblast retailu a farmacie, jehož vedení v roce 2014 převzala. Od roku 2021 zastává pozici account directora a je zodpovědná za komplexní rozvoj Mystery Shoppingu v rámci společnosti.