uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Mgr. Jana Bryknarová

Account Director, Ipsos HealthCare

Mgr. Jana Bryknarová

Account Director, Ipsos HealthCare

Jana nastoupila do Ipsosu v roce 2008. Specializuje se na farmaceutický marketingový výzkum. Podílí se na projektech pro přední farmaceutické společnosti.

Je zodpovědná za vedení týmu Healthcare, kompletní realizaci a analytické zpracování kvalitativních i kvantitativních výzkumů. Podílí se také na moderování kvalitativních projektů a provádí pokročilé analýzy v kvantitativních průzkumech.

Jana získala magisterský titul v oboru sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Tam také vedla kurzy empirického výzkumu a statistiky pro studenty bakalářského studia.