uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A.

předseda spolku NAPO

Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A.

předseda spolku NAPO

Robert Hejzák je předseda Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a zároveň místopředseda a člen vedení pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Ve své práci pro NAPO se zaměřuje zejména na advokační práci v oblasti lepšího přístupu k léčbě, prevenci a destigmatizaci chronických onemocnění a rovného přístupu pacientů ke zdravotní péči a sociálním službám. Robert se účastnil práce Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR, zastupuje NAPO v evropské pacientské platformě European Patients’ Forum, je českým zástupcem v pracovní skupině Evropské komise The EU HIV/AIDS, viral hepatitis and tuberculosis Civil Society Forum a působí jako zástupce občanské společnosti v koordinačním výboru ECDC pro STI Surveillance. Vzděláním i civilním zaměstnáním je ekonom.