uvádí...
16. kongres Pharma Profit, 28. 3. 2023, Aquapalace Hotel Prague

Mgr. Alexander Tomeček

Mgr. Alexander Tomeček

Vystudoval psycholog a adragogiku, 29 let praxe, kromě aplikované psychologie se věnuje i rozvojovým programům vzděláváním včetně profesí farmacie, vzdělává také studenty farmacie v Hradci Králové. Je autorem řady článků o profesionální komunikaci v lékárně, zvládání stresu v pomáhajících profesí, věnuje se především vztahu pacient – farmaceut. Ve své soukromé praxi pracuje také pro hospicovou péči a oběti domácího násilí. V terapeutické oblasti je zaměřen na hypnózu a imaginativní techniky. Působí v Ostravě.

Všechny části programu od: Mgr. Alexander Tomeček