uvádí...
19. kongres Pharma Profit, 8. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mgr. Alexander Tomeček

Mgr. Alexander Tomeček

Vystudoval psycholog a adragogiku, 29 let praxe, kromě aplikované psychologie se věnuje i rozvojovým programům vzděláváním včetně profesí farmacie, vzdělává také studenty farmacie v Hradci Králové. Je autorem řady článků o profesionální komunikaci v lékárně, zvládání stresu v pomáhajících profesí, věnuje se především vztahu pacient – farmaceut. Ve své soukromé praxi pracuje také pro hospicovou péči a oběti domácího násilí. V terapeutické oblasti je zaměřen na hypnózu a imaginativní techniky. Působí v Ostravě.