uvádí...
13. kongres Pharma Profit, 12. 10. 2021, Aquapalace Hotel Prague
KONGRES JE OHODNOCEN 10 BODY V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Veřejné lékárny: trendy, příležitosti a výzvy

 • Jak si stojí veřejné lékárny v České republice v kontextu světových a evropských trendů.
 • Kam se ubírá konsolidace lékárenského trhu a rozvoj nových prodejních kanálů.
 • Jaké jsou trendy v klíčových terapeutických skupinách a kategoriích volně prodejných léků, doplňků stravy a volně prodejného sortimentu, a jak se podílejí na obratu českých veřejných lékáren.

Fakta a mýty o zdravém životním stylu

 • Zdravý životní styl jako odraz naší genetiky, prvních 1000 dnů života, psychohygieny, pohybu a stravování aneb co můžeme a nemůžeme ovlivnit.
 • Největší mýty o zdravém životním stylu a vliv médií, odborné veřejnosti i bezprostředního okolí na to, jak jim (ne)podlehneme my i naši klienti.
 • Jak nejlépe komunikovat o zdraví v lékárně (soulad nonverbální a verbální komunikace, dietní doplňky a zdravotní tvrzení, poruchy příjmu potravy x paradox obezity a cíle hubnutí, sebereflexe a prevence syndromu vyhoření při práci s klienty).

Panelová diskuse: E-health v lékárenství aneb příležitost rozvoje oboru nebo riziko?!

1/ e-preskripce: 
 • Zvýšení bezpečnosti procesu (možnost redukce/ eliminace duplicitní preskripce a snazší generická substituce)?
 • Zefektivnění řízení preskripce (přehled lékové historie pacientů a včasná kontrola účtů a limitů)?
 • Zvýšení kvality (jednoduší retaxace, odstranění nečitelnosti, on-line dostupné aktuální přehledy léčiv)?
2/ lékový záznam:
 • Zamezí vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky?
 • Nová práva a povinnosti/ odpovědnost lékárníka za kontraindikaci, duplicitu, záměnu, apod.?
3/ telefarmacie:
 • Bezkontaktní neboli dálkový výdej léků pacientům?
 • Možnost dálkového sledování preskripce?
 • Konference a videokonference mezi farmaceutickými zařízeními?
 • E-learning pro další vzdělávání farmaceutů?