uvádí...
13. kongres Pharma Profit, 12. 10. 2021, Aquapalace Hotel Prague
Poselství ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA