uvádí...
13. kongres Pharma Profit, 12. 10. 2021, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení

08. 10. 2019
8:30 – 9:00

Zahájení