uvádí...
28. 3. 2019 | Aquapalace Hotel Prague

Zahájení, úvodní slovo organizátora

11. 10. 2018
8:30 - 9:00

Zahájení, úvodní slovo organizátora