uvádí...
16. kongres Pharma Profit, 28. 3. 2023, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení a úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory

06. 10. 2022
08:30-09:00

Zahájení a úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory