uvádí...
17. kongres Pharma Profit, 21. 9. 2023, Clarion Congress Hotel Olomouc

Zahájení a úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory

06. 10. 2022
08:30-09:00

Zahájení a úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory