uvádí...
11. 4. 2024, Aquapalace Hotel Prague

Zahájení a úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory

06. 10. 2022
08:30-09:00

Zahájení a úvodní slovo organizátora a zástupce České lékárnické komory