uvádí...
12. 11. 2020 | Aquapalace Hotel Prague

Panelová diskuse: FMD ALERT?! První zkušenosti s fungováním systému ověřování pravosti léčiv.

Panelová diskuse: FMD ALERT?! První zkušenosti s fungováním systému ověřování pravosti léčiv.

  • Objevují se nějaké první problémy či jde vše hladce?
  • Vše o technickém vybavení, sběru dat a komunikaci s úložištěm.
  • Role distributora

Moderuje:

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Účastníci:
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP, předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv; Ing. Jarmila Jiraská, projektová manažerka, Phoenix; Mgr. Martin Petřík, vedoucí lékárny, Lancier Brno; Mgr. Jan Šípek, ředitel IT, Apatyka servis; Pavlína Štisová, MBA, projektová manažerka NOOL;