uvádí...
13. kongres Pharma Profit, 12. 10. 2021, Aquapalace Hotel Prague

Panelová diskuse: E-health v lékárenství aneb příležitost rozvoje oboru nebo riziko?!

Panelová diskuse: E-health v lékárenství aneb příležitost rozvoje oboru nebo riziko?!

1/ e-preskripce: 

  • Zvýšení bezpečnosti procesu (možnost redukce/ eliminace duplicitní preskripce a snazší generická substituce)?
  • Zefektivnění řízení preskripce (přehled lékové historie pacientů a včasná kontrola účtů a limitů)?
  • Zvýšení kvality (jednoduší retaxace, odstranění nečitelnosti, on-line dostupné aktuální přehledy léčiv)?

2/ lékový záznam:

  • Zamezí vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky?
  • Nová práva a povinnosti/ odpovědnost lékárníka za kontraindikaci, duplicitu, záměnu, apod.?

3/ telefarmacie:

  • Bezkontaktní neboli dálkový výdej léků pacientům?
  • Možnost dálkového sledování preskripce?
  • Konference a videokonference mezi farmaceutickými zařízeními?
  • E-learning pro další vzdělávání farmaceutů?