uvádí...
12. 11. 2020 | Aquapalace Hotel Prague

Legislativní novinky pro lékárníky

10. 06. 2020
14:00 - 14:30

Legislativní novinky pro lékárníky

  • Shrnutí aktuálních a připravovaných legislativních změn s dopadem do odborné praxe farmaceutů, především: Lékový záznam, emergentní systém a regulace reexportu léků