uvádí...
12. 4. 2018 | Aquapalace Hotel Prague

Program

Kongresový den
12. 10. 2017

Ojedinělé projekty na lékárenském trhu v Čechách a na Slovensku

Z lékáren se postupně stává místo, kde lékárníci navíc nabízejí různé služby, konzultace, poradenství. Pojďte se s námi podívat na dvě z nich, které jsou něčím nové a prozatím výjimečné.
PharmDr. Peter Stanko
Jaroslav Kozák

Panelová diskuse: Znamená elektronizace lékáren hrozbu, nebo příležitost lépe pečovat o pacienta?

  • elektronická preskripce
  • e-recept
  • verifikace léčiv
  • distanční výdej
  • spolupráce pacient - lékař - lékárník
MUDr. Dana Moravčíková
PharmDr. Kamil Rőssler
Ing. Filip Debef
Mgr. Martin Mátl
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA
PharmDr. Michal Krejsta, MBA

GDPR – workshop

Termín, kdy začne platit nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR, se neúprosně blíží. Jde o nařízení EU, platné bez ohledu na připravenost české legislativy.
Rozsah a forma změn v oblasti ochrany osobních údajů bude v každé lékárně individuální, proto nelze poskytnout jednotný, všeobecně platný návod, jak GDPR v lékárnách realizovat. V rámci workshopu budou zodpovězeny otázky, které souvisejí s různými situacemi, a uvedeny příklady, jak lze některá ustanovení GDPR realizovat. Ukážeme možnosti řešení pomocí informačních technologií.
Daniel Přívratský
Mgr. Jan Šípek
JUDr. Jakub Havlíček

Zákon o cenách, cenotvorba v lékárně, cena a cenovka, cena a úhrada při generické substituci… Vybrané aspekty a paragrafy z pohledu lékárníka a z pohledu právníka.

Prezentace cenové problematiky je rozdělena tematicky do čtyř okruhů. V každé části přednášky prezentuje svůj odborný názor, problém nebo doporučení jak lékárník, PharmDr. Jana Matušková, tak i advokát, Mgr. Libor Štajer....
Read More
Mgr. Libor Štajer
PharmDr. Jana Matušková